Родной Обычай Возродить!

ПолноРодная Ответственность

Сознательная часть Народов Рода Белого
должны ОсоЗнать свою Родовую да ПриРодную Ответственность
как ПолноРодного Вида да Лика Божьего.
Тем да ВозРодиться как Государями да Жрецами
как Белого Рода так да Белого Света.

Речь ко Народам БелогоРода.
НаРодный государь, жрец Славян, Владимир Богомил Второй
На все наРечия Белого Рода перевести
да вечно Всему Белому Роду то во Себе да Нести!

Свідома частина Народів Роду Білого
повинні Усвідомити свою Родову та ПриРодну ВідпоВідальність
як ПовноРодного Виду та Зірця Божого
тим да ВідРодитися як Государями та Жрецями
як Білого Рода також як і Білого Світу.

Звернення до Народів Білого Роду.
НаРодний государ, жрець Слов’ян, Володимир Богомил Другий.
У перекладі на Червонороську мову Білого Роду,
навіки всьому Білому Роду самотужки Собою то ж доНесено!

Scroll Up